Haagsehof heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel staan. Ons beleidsplan is opgesteld conform de richtlijnen van ISO 26000 waarin is te lezen op welke wijze wij dit naleven. Op 16 juni 2020 hebben wij het het Keurmerk MVO behaald.

MEDEWERKERS

 

Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. Wij stellen alles in het werk om hen met plezier te laten werken en op verantwoorde wijze hun werkzaamheden te laten verrichten. Wij plannen jaarlijks een aantal activiteiten waarbij zij centraal staan, zoals een kwartaallunch voor nieuwe schoonmaakmedewerkers om ervaringen uit te wisselen, uitjes voor het hele gezin, een gezamenlijke kerstviering en cursussen. Op deze manier wordt participatie door de medewerkers in onze organisatie gestimuleerd. Ons personeelsbeleid is zo vormgegeven dat discriminatie bij de werving en selectie van werknemers wordt tegengegaan. Daarnaast zorgen wij uiteraard voor het naleven van de CAO-regels en werken wij binnen de kaders van de laatste wet-en regelgeving. Mede door deze initiatieven is ons ziekteverzuim al jaren ruim onder het landelijk gemiddelde.

 

 

SAMENLEVING

 

Met elkaar de wereld een beetje mooier maken. Dit nastreven is een belangrijke pijler bij onze dagelijkse werkzaamheden. Omdat wij als bedrijf als geen ander begrijpen dat niemand het alleen kan, helpen wij andere ondernemers met ons Ondernemers voor Ondernemers ambassadeurschap van Oxfam Novib. Hiermee steunen wij kleine en startende ondernemers en de groei van het midden- en kleinbedrijf in ontwikkelingslanden. Naast internationale steun zijn wij regelmatig aanwezig bij kleine plaatselijke (kinder)activiteiten.

MILIEU

 

Wij gaan bewust om met het milieu en willen ons steentje bijdragen aan de reductie van de Co2 uitstoot. Zo werken wij met natuurlijke en biologisch afbreekbare schoonmaakproducten en wordt er bewust omgegaan met de wijze van gebruik. Ons hoofdkantoor is gevestigd in een verzamelkantorengebouw, waardoor deze ‘gedeelde economie’ de impact op het milieu vermindert.